ExpedientTipus de contracteObjecteData límitEstatContacte
2017/7434Contractació de ServeisServeis d'assegurances- Responsabilitat Civil i Danys Patrimonials11-12-2017 14:00Formalitzat
2017/7316Contractació d'ObresObres del projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum i sistema de càrrega de vehicle elèctric a la seu central d'Aigües de Mataró 07-08-2017 14:00Formalitzat
2017/7289Contractació SubministramentsEquip d'Espectrometria de masses amb plasma d'acoblament inductiu per a la determinació de metalls27-06-2017 14:00Formalitzat
2017/7274Contractació d'ObresObra del clavegueram del Camí de Sant Crist i del carrer Bosch i Gimpera14-06-2017 14:00Formalitzat
2017/7275Contractació d'ObresObra de l'aigua potable i del clavegueram dels carrers República Argentina, República Dominicana i Uruguay14-06-2017 14:00Formalitzat
2017/7240Contractació d'ObresObra del clavegueram de la Carretera de Mata entre el carrers Energia i Foneria11-04-2017 14:00Formalitzat
2017/7188Contractació de ServeisContractació de la neteja de la xarxa de clavegueram de Mataró i el servei d'inspecció amb equip de circuït tancat de televisió.27-02-2017 14:00Formalitzat
2017/7104Contractació SubministramentsSubministrament de comptadors electronics20-02-2017 14:00Formalitzat
2016/7027Contractació de ServeisContractació dels treballs de manteniment de les conduccions d'aigua potable i de la xarxa de reg gestionades per Aigües de Mataró14-12-2016 14:00Formalitzat
2016/6957Contractació d'ObresObra del clavegueram de la ronda Josep Tarradellas entre Jaume I i Sant Joan Bosco20-10-2016 14:00Formalitzat
2016/6913Contractació d'ObresObra de l'aigua potable i del clavegueram del passatge Aliança01-08-2016 14:00Formalitzat
2016/6918Contractació d'ObresContractació dels Treballs de Manteniment i Reparacions d'Obra Civil de la xarxa de clavegueram29-07-2016 14:00Formalitzat
2016/6920Contractació d'ObresTreballs d'obra civil i mecànica per a noves connexions de servei d'aigua , manteniment i anul.lació d'existents29-07-2016 14:00Formalitzat
2016/6919Contractació d'ObresTreballs d'obra civil i mecànica per a noves connexions de clavegueram, manteniment i anul.lació d'existents29-07-2016 14:00Formalitzat
2016/6863Contractació d'ObresObra del clavegueram del carrer Mossèn Josep Molé07-06-2016 14:00Formalitzat
2016/6760Contractació de ServeisContractació del servei de manteniment de les fonts ornamentals de Mataró29-02-2016 14:00Formalitzat
2016/6759Contractació de ServeisContracte de diversos serveis de manteniment: neteja d'embornals i reixes longitudinals de la xarxa de clavegueram del municipi de Mataró, manteniment de les fonts de boca i manteniment de jardineria24-02-2016 14:00Formalitzat