Imatge
Imatge de la campanya obrim els ulls, tanquem l'aixeta

 

 

En aquest moment ens trobem en fase d’EXCEPCIONALITAT

El 8 de gener de 2020 el Govern de la Generalitat, va aprovar la realització d’un Pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera (GOV/1/2020). Aquest pla ha estat redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)  i té en compte els estats i les reserves dels diferents sistemes hídrics de la zona. 

El 9 de maig de 2024, l'Agència Catalana de l'Aigua ha publicat la Resolució declarant l’entrada de escenari d'excepcionalitat per sequera als sistemes Darnius-Boadella i Ter-Llobregat, al qual pertany Mataró. 

Les mesures que s’apliquen en aquest estat, busquen estalviar aigua dels usos menys prioritaris per retardar al màxim l’establiment de restriccions al consum domèstic.  
 

 

ACTIVITAT 

RESTRICCIONS 

Reg 
 • Es prohibeix l’ús d’aigua per a reg a les zones tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20:00 h a 8:00 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. 
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on es pot mantenir en quantitats mínimes sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes 
Neteja
 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars,  siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.   
 • S’exclou de la prohibició, la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. 
 • Els vehicles es netejaran en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que comptin amb sistemes de recirculació d'aigua. Fora d'aquests establiments, només es permet la neteja amb esponja i galleda de vidres, miralls, retrovisors i plaques de matrícula.
Piscines 

L’ús d’aigua per l’ompliment de piscines quedarà limitat als següents casos:  

 • NO es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar
 • NO es poden omplir ni reomplir les piscines que no disposin de sistemes de recirculació d'aigua. Les que disposin d'aquests sistemes, ho hauràn de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua
 • Es permet el reompliment parcial o el primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de les piscines d'ús públic i les d'ús privat tipus 3A, sempre que disposin de sistemes de recirculació d'aigua i en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat de l'aigua.

  En aquestes categories s'hi inclouen: piscines municipals o altres d'accés públic, les d'establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, Piscines d'ús privat d'una comunitat de propietaris, agroturisme o similars i piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

   

 • Es permet l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants, en centres educatius.  
 • Piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consten que pateixen alteracions de la conducta.  

  Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques. 

Altres

Es prohibeix l'ús d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements dús estètic de l'aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aqüàtica. 

 

Els diferents escenaris que ha definit l’ACA segons els estats de les reserves  són:  

Escenari de Normalitat: La demanda està garantida. En aquest escenari no es produeix cap mena de limitació en els usos de l’aigua planificats o autoritzats. 

Escenari de Prealerta: És una fase de preparació per a la possible aplicació de les primeres mesures per quan arribi la fase següent (alerta). Es declara quan les reserves dels embassaments baixen per sota del 60%. 

Escenari d’Alerta: Aquest escenari s’activa quan les reserves han baixat per sota el 40%. Es despleguen mesures d’estalvi als diferents usos. 

Escenari d’Excepcionalitat: S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes. Aquest escenari s’activa quan les reserves d’aigua són inferiors al 25%.

Escenari de Preemergència (nou): Es redueix el volum d'aigua lliurat per a abastament de població. S'estableix una dotació de 210 litres per habitant i dia.

Escenari d’Emergència: 

L’escenari d'Emergència té tres nivells, Emergència I, II i III. 

L’emergència s’inicia quan les reserves dels pantans arriben al 16%, i inclouen restriccions amb caràcter general a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi.

 

Preguntes freqüents sobre la sequera

En quina situació de sequera ens trobem?

https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/mapa.html  

L’ACA (l’agència Catalana de l’Aigua) disposa d’aquesta pàgina amb un visor informatiu sobre els efectes de la sequera a les conques internes de Catalunya, on s’apliquen els paràmetres marcats en el Pla especial de sequera, que és l’instrument de la planificació hidrològica definida per l'Agència Catalana de l'Aigua.  En aquest visor també es pot consultar l’estat actualitzat dels embassaments.  

En aquests moments ens trobem en estat d'EXCEPCIONALITAT

Quines són les restriccions actuals?

Podeu consultar el llistat actualitzat de les restriccions vigents al requadre superior.

Qui marca i perquè hi ha aquestes restriccions?

El 8 de gener de 2020, el Govern va aprovar la realització d’un pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera (GOV/1/2020). Aquest pla, ha estat redactat per l'ACA i té en compte els estats i les reserves dels diferents sistemes hídrics de la zona.   

Amb aquestes mesures es vol estalviar el màxim d’aigua per tal de mantenir la ciutat per sota la dotació diària i retardar al màxim l'entrada a la fase d’emergència.   

L’objectiu d’aquest sistema és el d’actuar preventivament, de manera progressiva i seqüencialment per tal d’allargar les reserves hídriques i que els ciutadans no es vegin perjudicats. 

El 16 de gener de 2024, l'Agència Catalana de l'Aigua ha publicat l'Acord GOV/18/2024 , intensificant determinades mesures de l'escenari d'excepcionalitat per sequera. 

Com pot afectar la sequera a la qualitat de l’aigua de l’aixeta?

La qualitat de l’aigua de l’aixeta està garantida en tot moment, ja que hi hagi o no sequera, l’aigua de l’aixeta ha de ser apta per al consum humà i complir el Reial decret 3/2023, que s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.  

He notat gust de clor a l’aigua

En estat de sequera és habitual que hi hagi variacions degut a l’origen de l’aigua. Actualment, les dessalinitzadores han augmentat la seva capacitat de producció i això pot fer que algunes persones percebin l’olor i sabor diferents del que estem acostumats, ja que la sal és un potenciador del sabor del clor. Tot i això, l’aigua de l’aixeta es pot consumir sense problemes, pel fet que en tot moment, es compleix la normativa del Reial decret 3/2023 i els valors analítics de l’aigua estan dins els paràmetres indicats.  

Per millorar el gust i olor de l’aigua abans de beure-la, recomanem deixar-la en una gerra destapada a la nevera un màxim de 24 h. 

Fins quan duraran les limitacions o restriccions?

Depèn de diferents factors. En primer terme, de l’estat de sequera que estigui decretat en el nostre municipi, ja que no tots els municipis reben aigua del mateix lloc ni tenen els mateixos recursos hídrics. També cal tenir en compte la climatologia i l’estat dels embassaments, dos factors que poden allargar o escurçar els períodes de restriccions. Amb el càlcul d’aquests factors, l’Agència Catalana de l’Aigua marca la durada de les mesures que es porten a terme. 

És possible que a casa pateixi restriccions d’aigua?

Totes les mesures que s’estan prenent fins ara i, sobretot amb l’esforç de tots, van encaminades a poder mantenir el consum de la ciutat per sota de la dotació diària que estableix l’ACA. En cas d’aconseguir-ho, no s’arribarien a patir restriccions generalitzades d’aigua. Està en mans de tots retardar al màxim l’arribada d’aquestes restriccions, si la climatologia no ajuda i el nivell de les reserves hídriques continua baixant.  

Puc regar les plantes?

En estat d’excepcionalitat, només es permet el reg de supervivència d'arbres o de plantes, amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h i mitjançant gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport.

Puc netejar el meu vehicle?

La neteja de vehicles queda limitada a la que es pugui fer en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat, i que comptin amb sistemes de recirculació d’aigua. Fora d’aquests establiments, es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús galleda i esponja.   

Fora d’aquests establiments, la neteja no està permesa.   

Puc omplir una piscina?

L’ús d’aigua per l’ompliment de piscines quedarà limitat als següents casos:  

 • NO es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar.
 • NO es poden omplir ni reomplir les piscines que no disposin de sistemes de recirculació d'aigua. Les que disposin d'aquests sistemes, ho hauràn de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua
 • Es permet el reompliment parcial o el primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de les piscines d'ús públic i les d'ús privat tipus 3A, sempre que disposin de sistemes de recirculació d'aigua i en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat de l'aigua.

  En aquestes categories s'hi inclouen: piscines municipals o altres d'accés públic, les d'establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, piscines d'ús privat d'una comunitat de propietaris, agroturisme o similars i piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

 • Es permet l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants, en centres educatius.  
 • Piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consten que pateixen alteracions de la conducta.  

  Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Es permet l’ompliment total o parcial de les piscines d’aigua de mar, sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament.

Aigües de Mataró ha baixat la pressió de l'aigua?

La pressió de l'aigua que arriba a un habitatge o a un local pot ser diferent per a cada persona, en funció del dipòsit del qual rebi l'aigua i de l'alçada del pis en què es trobi, tot i que Aigües de Mataró subministra aproximadament, la mateixa pressió a tot arreu.

Aigües de Mataró no ha rebaixat la pressió de l'aigua a cap zona de la ciutat per la sequera, ja que sempre es treballa amb unes pressions ajustades per arribar a tots els habitatges en condicions adequades.

Si nota que la pressió al seu habitatge és massa baixa, pot contactar amb nosaltres o enviar-nos un missatge a través del formulari de contacte per fer les comprovacions necessàries.

També pot comprovar que no tingui instal·lat un regulador de pressió i que aquest regulador funcioni correctament, o que no hi hagi alguna obturació a la seva instal·lació interior. Li recordem que aquests elements formen part de les instal·lacions interiors, per tant, són responsabilitat de la clientela.

A banda de les limitacions que hi ha, què puc fer per estalviar aigua?

En aquest apartat de la nostra web, hi trobarà un recull de consells per estalviar aigua a casa.

Què està fent l’Ajuntament per estalviar aigua?

L’Ajuntament de Mataró ha constituït el Comitè Municipal de Sequera, que vetlla per coordinar i aplicar les actuacions a la ciutat a partir de les directrius del Pla Especial de Sequera de la Generalitat de Catalunya i al  Pla d’Emergència per Situació de Sequera de Mataró. 

Aquest comitè, format per diferents serveis municipals i Aigües de Mataró, es reuneix periòdicament per fer el seguiment de l’estat de la sequera i coordinar les mesures que cal aplicar en cada moment per tal de garantir el subministrament d’aigua a la ciutat.  

Des de l’any passat, les fonts ornamentals de la ciutat i les dutxes de les platges estan tancades per estalviar aigua. 

Què està fent la companyia d’aigua per estalviar aigua?

Aigües de Mataró ha preparat el Pla d'Emergència per Situació de Sequera de Mataró, un document validat per l'Agència Catalana de l'Aigua on s'analitzen, tant recursos del que compta la ciutat per facilitar l'accés a l'aigua a la ciutadania com la demanda que fa la ciutat d'aquest recursos. A partir d'aquí, es marquen una sèrie de mesures  per reduir el consum segons les necessitats del moment.

També estem portant a terme campanyes de difusió de les mesures acordades en cada estat de sequera, i de sensibilització sobre pràctiques que poden ajudar a l'estalvi d'aigua en l’àmbit domèstic.

Hem incorporat nous sistemes que permeten detectar fuites o escapaments a la xarxa de Mataró i poder fer la reparació al més aviat possible.

Hem anat desplegant la xarxa de comptadors amb telelecura, un sistema que permet detectar canvis en els patrons de consum. Gràcies al servei Comunicaiga, els clients que hi estan registrats, poden rebre un avís si tenen un consum anòmal que sigui indicatiu d'una fuita interior i així poder-la arreglar. 

Tanmateix, la col·laboració de tots és indispensable. Si vols rebre les alertes Comunicaigua, pots actualitzar les teves dades de contacte registrant-te a l’Oficina Virtual o trucant al telèfon d’atenció al client 93 741 61 00 de dilluns a divendres, de 8:00 h a 14:30 h.

 

On puc trobar més informació, sobre la sequera?

Pots consultar la informació disponible sobre la sequera a Mataró en aquesta pàgina.

Si necessiteu ampliar informació, ho podeu fer a la pàgina de l’Agència Catalana de l’Aigua: https://sequera.gencat.cat/ca/inici    

https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-sequera/ 

 

 

Per accedir a la notificació de l'estat d'Emergència I i adopció de limitacions dels usos de l'aigua establertes en el Pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera a MataróVeure més
Si desitja tenir més informació sobre la sequeraVeure més
Si busca consells d'estalvi d'aigua a casaVeure més
Per consultar l’estat de les reserves d’aiguaVeure més
Per consultar la resolució on es declara l'estat d'emergènciaVeure més
Per consultar l'acord on s'introdueix una modificació puntual al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequeraVeure més
Per consultar la Llei 9/2023 amb les mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a CatalunyaVeure més
Per consultar el Decret Llei 4/2024de 16 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.Veure més
Per consultar la resolució ACC/1608/2024, per la qual es declara l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat.Veure més
Per consultar el Pla d’Emergències en Situació de Sequera del Municipi de MataróVeure més