Back to top

Promocions d’habitatges

Es connecta a Tub Verd la nova promoció de Solvia al carrer Ernerst Lluch, 35 amb un total de 62 habitatges.
Les últimes promocions a incorporar son les de Vicens Vives 11 i 15.

Habitatges connectats des de l’any 2011 fins l’actualitat

Finca Any Habitatges
Caldes d'Estrac 20 2011 22
Caldes d'Estrac 24 2011 19
Ernest LLuch 35 2021 62
*Jaume Vicencs Vives 11 2021 28
*Jaume Vicencs Vives 15 2021 28
Jaume Vicens Vives 25 2011 28
Jaume Vicens Vives 39 2020 12
Jaume Vicens Vives 49 2020 6
Jaume Vicens Vives 59 2020 9
Ps.Marina 112 2020 35
Tordera 22 2018 60
  Total 309
0
Encara sense vots