Back to top

Enquesta de satisfacció de clients no domèstics

Aigües de Mataró, com a prestadors de serveis, en aquest cas d’energia, té la determinació de recollir les opinions dels seus clients. Per aquest motiu us demanem la vostra col·laboració amb l’objectiu d’identificar les vostres expectatives respecte al servei. Ens agradaria conèixer la vostra valoració per tal de detectar oportunitats de millora i poder incrementar el vostre grau de satisfacció. Si hi ha alguna cosa que podem afinar, no dubteu a afegir-ho en l’apartat de suggeriments.

En les valoracions de 0 a 10, 0 és gens satisfet i 10 és molt satisfet.

3. Valori la seva satisfacció amb els següents aspectes:
 

4. Ens agradaria que fes una valoració global del servei del TubVerd, tot comparant-lo amb altres serveis que té contractats.
(Si hi ha algun servei que no té contractat pot deixar la resposta en blanc):

(0 molt pitjor i 10 molt millor).

7. Quina importància té per vostè estar connectat a TubVerd? (0 poc important, 10 molt important):