Back to top

Preguntes freqüents (FAQS)

Què es necessita per tramitar l’alta d’un habitatge o un local?

Per un habitatge o ús domèstic

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’habitatge (escriptura de propietat o contracte de lloguer)
 • DNI  / NIF / NIE
 • Número de compte corrent
 • Cèdula d’habitabilitat vigent
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular)
 • Comunicació de lectura (comptador de calor y fred ) en el cas de canvi de titularitat
 • El tràmit no comporta cap despesa econòmica
 • Acta de conformitat de l’edifici expedida per TubVerd

Per a ús no domèstic

 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’edifici a connectar (escriptura de propietat o contracte de lloguer)
 • Document acreditatiu de la constitució de la societat (si s’escau)
 • DNI  / NIF / NIE
 • Número de compte corrent
 • Llicència d’activitat o comunicació prèvia
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular)
 • Comunicació de lectura (comptador de calor y fred ) en el cas de canvi de titularitat
 • El tràmit no comporta cap despesa econòmica
 • Acta conformitat TubVerd

 

Què es necessita per tramitar la baixa d’un habitatge o un local?

 • DNI  / NIF / NIE
 • Document acreditatiu de la constitució de la societat (si s’escau)
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular)
 • Comunicació de lectura (comptador de calor y fred

 

Quins avantatges del TubVerd teniu com a usuaris?

 • Disminució de les vostres emissions de CO2
 • Reducció de riscos (no és necessària la instal·lació de gas)
 • Reducció de la potència elèctrica contractada
 • Millora de la classificació energètica de l’edifici
 • Guanyareu espai (substitueix la caldera, la bomba de calor, l’ acumulador, etc. Per un mòdul tèrmic)
 • Aigua calenta instantània i infinita
 • El TubVerd no té cap consum d’aigua només d’energia tèrmica
 • Mateix cost durant tot el dia

 

Amb quina freqüencia emet TubVerd les factures?

 • Les factures s'emeten mensualment, facturant el consum del mes anterior.
 • Principalment és telemàtica. Si no es té lectura telemàtica, es pot entrar elvalor del comptador directament a l’oficina virtual d’Aigües de Mataró, sinó es faran lectures estimades que es regularitzaran quan hi hagi un lectura real.

 

Les lectures dels comptadors, són reals o estimades, i com es facilita la lectura d'un comptador que no s’ha pogut llegir?

 

TubVerd és més econòmic que l’alternariva convencional?

El TubVerd està calculat perquè sigui més econòmic que l’alternativa convencional de caldera de gas i bomba de calor, o tot bomba de calor, tot i que no és el seu cost l’avantatge principal.

 

La instal.lació de climatització i aigua calenta del meu edifici pertany a TubVerd?

No, Són propietat de la comunitat de veïns, totes les instal·lacions a partir de la brida o soldadura que connecta la xarxa general del Tub Verd amb les canonades que subministren a l’edifici, just al llindar de la parcel·la. Aquestes instal·lacions inclouen les canonades de primari fins la salta tècnica, tots els equipaments de la sala tècnica, les canonades de distribució interior per l’edifici fins arribar als mòduls tèrmics de cada usuari. El mòdul tèrmic i les instal·lacions interiors de cada habitatge són propietat de l’habitatge.

 

Quan tindré el servei TubVerd un cop efectuada l’alta?.

Per poder venir l’operari a fer l’alta TubVerd necessita que l’habitatge tingui el servei operatiu d’aigua i electricitat.

Un cop el client notifiqui que té els serveis d’aigua i electricitat, l’operari realitzarà l’alta en aproximadament 48h.

Per fer l’alta TubVerd és necessària la presència del client, per poder comprovar, in situ, el funcionament correcte de la producció d’aigua calenta sanitària i la climatització.

 

Si detecto un problema en el funcionament que haig de fer?

Per a comunicar una avaria, es pot contactar amb nosaltres directament a les nostres oficinesde dll a dv de 8:00h a 14:30h.

En cas d’urgència, es pot contactar al nostre telèfon gratuït d’avaries: 900 777 555 les 24 hores del dia.