Estructura de govern i direcció

Junta General

La Junta General està composta pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, que és el màxim òrgan de govern de la societat, i assumeix, sense cap limitació, la direcció i la representació de la companyia. És qui determina la composició del Consell d’Administració i en nomena la presidència i els consellers. La Junta General està presidida per l’alcalde de la ciutat.

La junta general està formada per:

President: David Bote Paz

Vocals:

Laura Seijo Elvira, Núria Moreno Romero, Miquel Àngel Vadell Torres, Elizabet Ruiz Moreno, Xesco Gomar Martín, María Beatriz Delgado Castro, Heidi Pérez Pérez, Marta Moya Molina, José Antonio Ricis Saavedra, Joan Sarrias Comas, Sergi Morales Díaz, Sarai Martínez Vega, Joaquim Camprubí i Caban, Anna Salicrú i Maltas, Simó López i Xirau, Magda Cot i Bosch, Mónica Lora Cisquer, Jose Casado Ortega, Judith Cortés Cortés, Erik Iniesta Aragón, Alfons Canela Serrano, Xavier Font i Mach, Mònica Masramon Leiva, Cristian Escribano Ramirez, Maria Antonia Palomer Arges, Carlos García Cádiz

 

Consell d’Administració

El Consell d’Administració d’Aigües de Mataró és l’òrgan de la societat que té la facultat d’administrar, dirigir i representar la societat. És qui determina les línies d’actuació generals, i el mandat es renova habitualment coincidint amb la renovació dels regidors electes.

Consell d'Administració 2023:

President: Eloi Serrano i Robles.

Vicepresident :Xavier Font i Mach. 

Consellers: Joaquim Camprubí Cabané, Judith Cortés Cortés, Miquel Canal de Torres, Cristian Escribano Ramírez, Jaume Punsola Ibáñez.  

Secretari no conseller: Joan Buch Cerdà.

 

Director Gerent

La direcció de la gerència és designada pel Consell d’Administració i té com a funció principal executar els acords del Consell i dirigir l’Equip de Direcció. Des de finals de l’any 2021, la directora gerent és la senyora Raquel Compta Batet, professional amb experiència en el sector de l’aigua i en altres àmbits Ha estat directora de màsters i postgraus relacionats amb la gestió integral de l’aigua i ha treballat en projectes de programari i consultoria

 

Equip de direcció

Aquest equip té com a funció principal executar els acords del consell i exercir la direcció de tots els serveis tècnics i administratius de la companyia amb total independència. És l’òrgan de direcció, representació i gestió de l’empresa. Està format per: 

Raquel Compta Batet, Enric Corbella Reventós, David Serra Masferrer, Núria Montserrat Martínez, Noemí Sabaté Olona , Isabel Colomé Marín, Núria Masriera Abella, Francesc Codony Iglesias

 

Organigrama

Imatge
Organigrama