La xarxa d’aigua potable

L’aigua que es consum a Mataró prové en gran part del sistema hídric del Ter (ATL, Aigües Ter-Llobregat) i, en menys quantitat, de les captacions del aqüífer de la zona.

A Mataró, les captacions pròpies provenen de 34 pous i 5 mines que recullen l’aigua de l’aqüífer subterrani i que estan ubicats majoritàriament a les rieres d’Argentona i Sant Simó, encara que també n’hi han també dins de la zona urbana de la ciutat. 

L’aigua que arriba a la ciutat aigua es recull i es distribueix a partir 15 dipòsits, situats en punts estratègics, on s’efectua la seva cloració i recloració i se’n controlen en continu, diferents paràmetres que permeten garantir que l’aigua que es distribueix és apta pel consum humà, segons el Reial decret 3/2023.

Imatge
interior del dipòsit de Bellavista amb canonades de distribució

 

 

Els dipòsits de la ciutat

Mataró té 15 dipòsits que abasteixen la ciutat. Els dipòsits funcionen per pisos de pressió i subministren aigua a les zones que tenen per sota la seva situació. Els dipòsits més elevats són els situats a la zona del Parc Forestal, i que abasteixen, principalment, les urbanitzacions de la zona. La resta de dipòsits estan situats en llocs estratègics i permeten administrar i gestionar de manera eficient el subministrament d’aigua segons les necessitats de la ciutat.

Imatge
Plànol de Mataó amb localització dels diposits d'aigua i zones d'abastament

 

Dipòsit d’Els Turons. Té una capacitat de 16.000 m³ (Cota 170). Abasteix els barris de Cerdanyola nord, Via Europa nord, Cirera sud i Rocafonda nord.

Dipòsit de Rocablanca. Té una capacitat de 12.000 m³ (Cota 100). Abasteix els barris de Peramàs, Cerdanyola sud, Via Europa sud, Camí de la Geganta, la xarxa de l'avinguda d'Amèrica, el Palau, i la xarxa de les Cinc Sénies. Des d'aquest dipòsit s'alimenta el dipòsit del Primer de Maig.

Dipòsit de Bellavista Té una capacitat de 6677 m³ (Cota 70). Abasteix els barris del Pla d'en Boet i una part de l'Eixample.

Dipòsit del Ter. Té una capacitat de 6.400 m³ (cota 185). Abasteix La Llàntia, Cirera Nord, Vista Alegre, el polígon de Vallveric i la xarxa de can Marquès. Aquest dipòsit també subministra aigua al dipòsit de Sant Miquel de Mata. 

Dipòsit del Primer de Maig (Cota 65). Té una capacitat de 3.000 m³ (Cota 65) Abasteix el barri de l'Eixample.

Dipòsit de Can Boada (cota 45). Dipòsit d’aigua pròpia, no potable, per la xarxa de reg i neteja. 

Dipòsit del Camí de la Serra. (Cota 95). Situat al costat de les oficines d’AMSA.  És un dipòsit d’aigua pròpia, no potable, per la xarxa de reg i neteja.

Dipòsit de Cirera (Cota 164). És un dipòsit d’aigua pròpia, no potable, per la xarxa de reg i neteja.

Dipòsit de Sant Miquel de Mata 120 m³ (Cota 240). Rep l’aigua del dipòsit del Ter i abasteix el veïnat de Sant Miquel de Mata i la urbanització de La Fornenca.

Dipòsits dels pisos superiors: Parc Forestal, Vilardell, Les Sureres, Laietana, Creu d'en Serra i La Cornisa

 

 

Rendiment de la xarxa

El rendiment d’una xarxa de distribució d’aigua és el percentatge d’aigua consumida respecte a l’aigua injectada o aportada a la xarxa. La diferència, entre altres factors, és a causa de fuites a les canonades de la xarxa: com més vella és la xarxa, més grans són les fuites, i més baix és el rendiment.
La xarxa d’abastament de Mataró es manté en uns valors de rendiment molt elevats, comparada amb les dades dels abastaments d’altres municipis equivalents en població a Mataró (que es troben entre el 70% i el 80%) i les mitjanes de Catalunya i Espanya, que se situen en el 77,7% i el 77%, respectivament.
El rendiment l’any 2022 va ser del 88,4%
Això significa que, de mitjana, en el període del 2022, únicament s’ha perdut l’11,6 % de l’aigua que entra al sistema.


 

Informació sobre la duresa de l'aigua

Nena amb got.jpg

Informació sobre la qualitat de l'aigua

Vas aigua