Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua i clavegueram del carrer de Sant Sadurní

Aigües de Mataró ha iniciat les obres de renovació de les xarxes d’aigua potable i de clavegueram del carrer de Sant Sadurní en el barri de l’Eixample. Aquests treballs són previs a la reurbanització del carrer, que durà a terme l’Ajuntament en el marc del Pla de millora de paviments.

Aquesta actuació, permetrà millorar la cobertura d'hidrants al carrer i augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa d'aigua potable. Se substituiran les canonades actuals per un total de 379 metres de tubs de polietilè i foneria de diferents diàmetres. Per millorar la cobertura contra incendis d’aquesta zona s’instal·larà una nova boca d’incendis, així com les descàrregues i les vàlvules de maniobra necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

Per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei s’instal·laran canonades provisionals per garantir l’abastament d’aigua potable mentre es realitzen les tasques de retirada de l’antiga canonada i la instal·lació de la nova.

L'actuació a la xarxa de clavegueram permetrà solucionar els problemes de conservació que presenta i reparar els claveguerons en mal estat. En l’obra de la xarxa de clavegueram es preveu la construcció de 216 metres de tubs de PVC. Es preveu la construcció de quatre pous de registre i una cambra amb blocs de formigó.

Ambdues actuacions aniran acompanyades de la reurbanització del carrer, que farà l'Ajuntament de Mataró, en el marc del Pla de millora de paviments 2022-2023

Les obres d'aigua i clavegueram està previst que acabin a mitjan octubre, i la finalització de la reurbanització està prevista per finals del mes de novembre.

El projecte s'ha presentat als veïns en una reunió que s'ha celebrat el 30 de maig, a les 19:00 h, a la Sala Polivalent del Cafè Nou (La Riera, núm. 123), i que ha comptat amb l'assistència dels tècnics municipals i els tècnics responsables de les obres.

L'obra mecànica la farà Aigües de Mataró i l'obra civil ha estat adjudicada a Construcciones y Obras Públicas García Cano e Hijos.

Podeu descarregar el dossier amb el projecte AQUÍ.

Cost
565.072,15 IVA inclòs
Data d'inici
06/06/2023
Durada
19 setmanes
Estat
Finalitzades