Aigües de Mataró és una empresa pública compromesa amb tots els aspectes, dintre del nostre àmbit, en les quals tenim capacitat d’influència. 

És per això que, en coherència amb la nostra missió i valors i les expectatives que la ciutadania  posa en la nostra feina, vam implantar i mantenir un sistema de gestió integral, en el qual la protecció del medi ambient és un dels pilars fonamentals que regeix els nostres deures.

En resposta amb aquesta implicació amb la sostenibilitat i l’ètica, des d’AMSA participem activament en diferents accions, tant locals com globals, que contribueixen a la defensa del nostre entorn, com són l’Agenda Urbana 2030 del Pla d’acció de la ciutat; el Pacte d’Alcaldes per l’Energia o els Principis i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), del Pacte Global de l’ONU, entre altres.

Així doncs, com a part del posicionament d’Aigües de Mataró en la lluita contra el canvi climàtic i el creixement sostenible, portem a terme diferents accions que comuniquem anualment en la memòria a totes les parts interessades, entre les quals cal destacar:

 

 Certificació del sistema de gestió basat en l’ISO 14001, de gestió de medi ambient.
 Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents, basant-nos i fem el seguiment dels indicadors definits en l’UNE178101-1, d’intel·ligència en les xarxes d’aigua de servei públic.
 Prioritzant un rendiment exemplar de la xarxa de subministrament d’aigua de la ciutat
 ODS, (Objectius de Desenvolupament Sostenible), relacionant els nostres objectius estratègics amb els ODS de manera quantitativa i qualitativa en un context de millora continua.
 El càlcul de la petjada de carboni, per conèixer-ne la magnitud i els diferents factors que hi contribueixen i, d’aquesta manera, poder planificar i prendre decisions per reduir-la.
 Autoconsum i ús d’energies d’origen renovable, no tan sols disposem d’instal·lacions d’energia fotovoltaica per autoconsum, sinó que l’energia elèctrica contractada, disposa de garantia d’origen renovable. (Conveni marc de l’Associació Catalana de Municipis, ACM).
 Mobilitat sostenible, adquirint vehicles elèctrics per la nostra flota i fent servir, exclusivament, energia fotovoltaica de les nostres instal·lacions per la càrrega d’aquests.
 Economia Circular, gestionant el projecte TubVerd que recuperant l’energia residual d’altres serveis de la ciutat, dona servei d’energia a llars, indústries i equipaments públics de manera sostenible i mediambientalment responsable.
Imatge
Tres vehicles elèctris de color blanc, d'Aigües de Mataró sota una coberta amb plaques fotovoltaiques per carregar-los