Visita la web del Laboratori

Material de laboratori amb tècniques realitzant analítiques en segon pla

El Laboratori d’Aigües de Mataró està especialitzats en analítiques químiques i microbiològiques d’aigües de consum, residuals, industrials, recreatives, marines, de pous i de reg. Analitzem tot tipus de paràmetres, d’acord amb els requeriments legals vigents, inclosa la legionel·la.

 

El seu àmbit d’actuació no es limita a l’aigua, també oferim serveis de recollida de mostres, anàlisi in situ, assessorament expert, anàlisi d’aliments i aire, així com de diferents tipus de matrius industrials (per exemple, paper, subproductes industrials, pigments, etc.).

 

Imatge
Mostrador amb prestatges i utilleria del laboratori d'AiGúes de Mataró

 

Té una dilatada experiència com a laboratori analític, validada pels cinc reconeixements que tenim en l’àmbit dels laboratoris d’assaig, com són l’ISO 17025, l’Oficina d’Acreditació o el registre com a Laboratori Agroalimentari de Catalunya, entre d’altres.

Si necessita una analítica, o vol conèixer tot allò que el laboratori pot oferir, visiti la seva web