Presentem les dades més rellevants del 2023

Imatge
Icona gota

Origen de l'aigua

L'aigua que distribuïm a Mataró té el seu origen: 

en un 79% del sistema hídric del Ter,

i en un 21% d'aigua pròpia de pous i mines.

Cada dia entren a Mataró quasi 20.000.000 litres d'aigua. 

D'aquests, 99,54 són consumits per cada habitant, al dia. 

La xarxa

L’aigua de la xarxa s’emmagatzema en 15 dipòsits, que tenen una capacitat total de 51.4520 m3.

Aquesta aigua es distribueix a través d'una xarxa que té 350,8 km de canonades.

Mataró també disposa d’una xarxa d’usos no potables, de 25,37 km, 

serveix per abastir uns 500.000 m2 de zones verdes i les 15 fonts ornamentals de la ciutat. 

La xarxa de clavegueram té 233 km.

L'any 2023, el rendiment de la xarxa va ser del 87,1%. 

Imatge
Icona canonades
Imatge
Icona de tubs laboratori

El laboratori

El laboratori d’Aigües de Mataró analitza 33,14 mostres d’aigua, diàriament.

L'any 2022, el laboratori va analitzar 14.904 mostres de la xarxa d'aigua, incloses les fonts públiques, de particulars i d'empreses.

Va determinar 151.538 paràmetres, un 63% d’aigües de consum i un 29% d’aigües residuals.

 

Les persones usuàries.

Aigües de Mataró té 60.570 persones abonades.

72% dels contractes són de tipus domèstic,

6% dels contractes són de tipus públic,

3% dels contractes són d’entitats o organitzacions sense ànim de lucre,

19% dels contractes són de tipus no domèstic.

2.374 famílies tenen la Tarifa Social.

723 famílies s'han beneficiat del Fons Social.

El 2022, AMSA va gestionar 13.005 tràmits administratius.

Un 30,14% de les persones abonades reben la factura sense paper.

 

Imatge
Icona persones