Imatge
EDAR del Maresme

L'aigua de la ciutat es tracta a l'EDAR (estació depuradora d'aigües residuals), una instal·lació d'abast comarcal gestionada per SIMMAR, SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT DEL MARESME, una empresa d’economia mixta, participada pel Consell Comarcal del Maresme (20%) i per l’Agrupació d’Interès Econòmic integrada per SOREA (36%), RUBATEC (36%) i AIGÜES DE MATARÓ (8%).

Aquesta estació depuradora tracta el sanejament del Maresme Central, que consta d'una xarxa de col·lectors que recullen les aigües residuals de les poblacions de Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, Cabrils, Argentona, Dosrius i Mataró.

Situada al paratge anomenat Les Hortes del Camí Ral, desenvolupa en la seva línia d'aigua, un procés biològic de doble etapa, com a conseqüència de la incidència de les aigües industrials i una línia de fangs, amb recirculació, espessidors, deshidratació i emmagatzematge dels fangs.

 

Les aigües tractades són abocades al mar a través d'un emissari submarí de 2.000 metres de longitud.