Aigües de Mataró és una empresa pública, amb vocació de servei i fortament compromesa amb la ciutat.

Treballem tenint presents els compromisos del Pacte Global i els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU. Seguint l'ODS 6 (aigua neta i sanejament), volem posar a l'abast de tota la ciutadania la cultura de l'aigua, sensibilitzar sobre el valor d'aquest element i apropar a la ciutat la feina que fem, dia a dia, a Aigües de Mataró.

És per això que posem a disposició d'escoles i centres educatius una eina per explicar el cicle natural de l'aigua i el cicle urbà de l'aigua, mitjançant una visita dinamitzada al dipòsit d'aigua de Bellavista, situat al Parc dels Garrofers.

Podeu sol·licitar més informació sobre aquesta visita mitjançant el formulari al final d'aquesta pàgina.

 

Imatge
Text informatiu sobre les visites escolars al dipòsit de Bellavista