La qualitat a Aigües de Mataró

Gestió de la qualitat 

El sistema de qualitat és una eina organitzativa que, basant-se en el principi de millora contínua, pot arribar a incloure tots els aspectes de l’empresa: operacional, medi ambient, qualitat del producte, seguretat i salut, seguiment de compromisos i obligacions, control d’infraestructures crítiques, responsabilitat social corporativa, etc. 
El sistema de qualitat actual d’AMSA ja comprèn els aspectes operacionals, mediambientals, de seguiment de compromisos i obligacions, i la prevenció de delictes.

En aquest enllaç, podeu descarregar la Política del Sistema de Gestió Integrat d’Aigües de Mataró

 

Gestió del compliment i prevenció de riscos penals 

La responsabilitat legal i els compromisos adquirits, tant importants per a nosaltres com les normes legals establertes que té una empresa com Aigües de Mataró, han impulsat a definir i desplegar un sistema de gestió de compliment penal.

El sistema de gestió de compliment és, d’una banda, un recurs preventiu en resposta a minimitzar i tractar d’erradicar el risc d’incompliments penals de l’activitat de l’empresa i, d’altra banda, definir els controls més adequats per poder garantir que el negoci es manegui conforme a les bones pràctiques empresarials des de la base de la millora contínua i la transparència.

 Política de Compliance 

Des del 2020, AMSA disposa de la certificació UNE 19601:2017, per la World Compliance Association.

 

Bon govern i gestió ètica 

Aigües de Mataró disposa d’un codi ètic per a les persones que hi treballen i altres parts interessades. També s’han elaborat directrius, basades en el compliment legislatiu establert i vigent, relatives a les relacions amb proveïdors i Administracions públiques, així com una normativa interna relativa a detectar i evitar els conflictes d’interès en l’entorn laboral. 

Es disposa d’un canal de denúncies anònim i de gestió externa, que està a disposició de totes les parts interessades de l’organització. Aquest fet és una mostra del màxim compromís amb el compliment de la llei, que és una eina de prevenció de la corrupció i detecció de possibles comportaments inadequats o irregulars del personal de la companyia.

Consulta el codi ètic 

Consulta els certificat de l’ISO 9001:2015

Consulta el certificat de l’ISO 14001:2014

Accedir al Canal ètic / comunicacions 

Icona persona amb signe d'exclamació blau