Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua del carrer de la Mare de Déu de l'Esperança

Aigües de Mataró té previst iniciar dilluns 3 de juliol, les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable del carrer de la Mare de Déu de l'Esperança i del carrer de Joan Carles Panyó, en el tram comprès entre el passatge de Can Clavell i el carrer de la Mare de Déu de l'Esperança.

Els treballs es fan seguint els criteris contemplats en el Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) i consisteixen en la instal·lació de 392 metres lineals de noves canonades de foneria de diferents diàmetres. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa, així com una nova boca d’incendis per millorar la cobertura contra incendis de la zona.

En les instal·lacions d’abastament la rasa va majoritàriament per la vorera així que la circulació de vehicles no es veurà afectada, exceptuant els trams on hi ha cruïlles i per la retirada de la xarxa existent, moment en què el trànsit s’haurà de tallar de manera puntual. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís.

La reposició de la vorera es farà majoritàriament amb panot. I per garantir la continuïtat dels paviments existents la reposició de les rases es farà amb materials de les mateixes característiques dels que hi ha ara.

Els treballs comprenen l'obra civil, adjudicada a l'empresa Catalana Empordanesa, de Serveis, SL, i l'obra mecànica, que realitza Aigües de Mataró.

Cost
285.958,04 € IVA inclòs
Data d'inici
03/07/2023
Durada
14 setmanes
Estat
Finalitzades