Obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable a la Riera de Can Bruguera

Aigües de Mataró inicia la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable a la Riera de Can Bruguera, entre el carrer de Can Marquès i la Riera de Can Soler. 

Aquesta actuació es fa seguint els criteris contemplats al Pla Director de l'Aigua a Mataró (PDAM 2011-2025)  i consisteixen en la instal·lació de 381 ml de canonada de diferents diàmetres i materials.

El trànsit no es tallarà en cap moment. La rasa s'obrirà al carril sentit muntanya i es farà pas altern entre l'altre carril per garantir la circulació de vehicles. 

L'obra civil s'ha adjudicat a Catalana Empordanesa de Serveis, SL i l'obra mecànica la farà Aigües de Mataró. 

Està previst que l'obra finalitzi a finals de gener.  

Cost
151.323,60 IVA inclòs
Data d'inici
30/10/2023
Durada
11 setmanes
Estat
Finalitzades