Gràcies per voler formar part de la nostra plantilla.

Us agrairem que entreu les vostres dades i adjunteu el vostre currículum, renovant-lo cada sis mesos ja que d'aquesta manera quedarà registrat i actualitat a la nostra base de dades.

Les candidatures presentades en aquesta base de dades formaran part de la llista despera només per cobrir necessitats urgents i transitòries, mitjançant contractació temporal que no superi els sis mesos de durada. Podeu consultar a l'apartat convocatòries altres processos.

 

 

Només un fitxer.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: rtf, odf, pdf, doc, docx.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer d’AIGÜES DE MATARÓ, S.A amb la finalitat de gestionar la vostra participació en processos de selecció de la nostra entitat.

El fet d’emplenar aquest formulari implica que vostè reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

AIGÜES DE MATARÓ, S.A ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per garantir que les vostres dades personals, que podran ser guardades durant sis mesos, seran tractades amb la màxima confidencialitat i el deure de secret requerit, amb l’exclusiva finalitat de valorar la possibilitat d’una contractació o col·laboració professional.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o obtenir-ne la portabilitat, en els termes i en les condicions previstos a la RGPD, mitjançant comunicació escrita o mitjançant un correu electrònic a info@aiguesmataro.cat, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigida a AIGÜES DE MATARÓ, S.A., c/ Pitàgores, 1-7, 08304 Mataró, Barcelona.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer d’AIGÜES DE MATARÓ, S.A amb la finalitat de gestionar la vostra participació en processos de selecció de la nostra entitat.

El fet d’emplenar aquest formulari implica que vostè reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

AIGÜES DE MATARÓ, S.A ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per garantir que les vostres dades personals, que podran ser guardades durant sis mesos, seran tractades amb la màxima confidencialitat i el deure de secret requerit, amb l’exclusiva finalitat de valorar la possibilitat d’una contractació o col·laboració professional.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o obtenir-ne la portabilitat, en els termes i en les condicions previstos a la RGPD, mitjançant comunicació escrita o mitjançant un correu electrònic a info@aiguesmataro.cat, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigida a AIGÜES DE MATARÓ, S.A., c/ Pitàgores, 1-7, 08304 Mataró, Barcelona.