Obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer del Sol

Aigües de Mataró inicia la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable de la vorera senar del carrer del Sol. 

Aquesta actuació consisteixen en la instal·lació de 42 ml de canonada de polietilè de 90 mm de diàmetre. La rasa anirà per la vorera, però l’amplada del carrer farà necessari tallar el trànsit de vehicles durant la jornada laboral, de 8:00 h a 16:00 h

Es permetrà l’accés als veïns dels vehicles dels dos únics aparcaments de la zona. 

L'obra civil s'ha adjudicat a Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA i l'obra mecànica la farà Aigües de Mataró. 

Està previst que l'obra finalitzi a principis de febrer.  

Cost
22.123,02 IVA inclòs
Data d'inici
03/01/2024
Durada
5 setmanes
Estat
Finalitzades