19/02/2024

Els enquestats també puntuen amb molt bona nota el servei d’Atenció al Client, que rep una valoració de 8,5 sobre 10 

Mà omplint un got d'aigua de l'aixeta

Continuant amb els objectius marcats entre les seves línies estratègiques, i amb la voluntat de millorar els serveis que Aigües de Mataró ofereix a la ciutadania, l’empresa ha realitzat l'enquesta de satisfacció que fa cada dos anys entre els usuaris del servei domèstic d’aigua.

L’enquesta es va fer de manera telefònica durant el segon semestre del 2023 a una mostra de ciutadans de diferents barris de la ciutat.

A nivell general, la valoració global d'Aigües de Mataró és de 8 punts sobre 10. Entre els resultats destaca l’alta valoració que ha rebut comparada amb companyies que ofereixen altres serveis com telefonia, gas i electricitat. El servei d’Atenció al Client de la companyia rep una valoració de 8,5 sobre 10.

Pel que fa als hàbits de consum, les enquestes reflecteixen que un 31% dels ciutadans utilitza l’aigua de l’aixeta directament per beure, una xifra en la línia dels resultats d’enquestes anteriors, un 22% la tracta abans de consumir-la, amb aparells d’osmosi o filtres i un 47% de les persones enquestades només consumeix aigua envasada.

Els enquestats també han valorat les característiques organolèptiques de l’aigua (gust i olor), la continuïtat del servei i la claredat de la factura, amb una puntuació al voltant del notable. 

També s’ha preguntat sobre el coneixement el servei d’avisos digitals Comunicaigua i sobre les xerrades que ofereix la companyia a les escoles, equipaments i centres cívics de la ciutat.

Finalment, l’enquesta també recollia la possibilitat de deixar suggeriments, que han estat derivats als departaments corresponents per al seu estudi,  valoració i, si s’escau, aplicació.

Aigües de Mataró vol agrair als clients la seva participació en aquesta enquesta de satisfacció, ja que els seus resultats ajuden a detectar oportunitats de millora i permeten continuar treballant per oferir un servei de qualitat.

Per a més informació, pot consultar l’Informe de l’Enquesta de Satisfacció d’Aigües de Mataró.