24/10/2023

Es tracta del Camp Municipal de futbol Antonio Jiménez i de les instal·lacions esportives DiR Paradise Mataró. Les dues actuacions s’emmarquen dins del Pla Director del TubVerd.

Rasa oberta enmig d'un terreny amb canonades de Tubverd a punt per instalar a la dreta i tanques d'obra

L’actuació del Camp Municipal de Futbol Antonio Jiménez,  que es va iniciar a principis del mes d’octubre, consisteix en l’ampliació de la xarxa del TubVerd, per la carretera de Cirera, per donar subministrament d’energia tèrmica a l’equipament esportiu. Concretament, per donar aigua calenta a les dutxes dels vestidors. La canalització es fa per la part exterior del camp de futbol i consisteix en una doble canonada de 110 mm de diàmetre extern, no afectant així ni a la calçada ni als veïns de l’entorn. L’obra té una durada prevista de 3 setmanes.

Les obres de la nova connexió de les instal·lacions esportives DiR Paradise Mataró a la xarxa de TubVerd, es va iniciar ahir dilluns 23 d’octubre i té una durada prevista de 4 setmanes. L’actuació, que servirà per donar servei d’energia tèrmica, consisteix en la instal·lació d’una doble canonada de 140 mm de diàmetre extern, travessant la carretera de Barcelona fins a connectar amb el centre esportiu.

Per minimitzar les afectacions al trànsit l’obra es realitza per fases i deixant sempre habilitat un carril per cada sentit a la carretera de Barcelona, així com recorreguts alternatius pel passeig de la Marina i el carrer de la Bobinadora.

L’empresa adjudicada per fer aquestes dues actuacions ha estat García Cano e Hijos SA.  Els imports de les dues actuacions han estat de 25.364,40 € (IVA inclòs), per la connexió del Camp Municipal de Futbol Antonio Jiménez, i de 69.367,03 € (IVA inclòs), per la connexió de les instal·lacions esportives DiR Paradise Mataró.

La connexió a les energies renovables permetrà avançar en el camí cap a la sostenibilitat  i la reducció d'emissions CO2, dels gasos d'efecte d'hivernacle, afavorint el compromís amb la millora del medi ambient.