09/11/2023

La companyia ha iniciat, el 2 de novembre, les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable a la riera de Can Bruguera, entre el carrer de Can Marquès i la riera de Can Soler.

Riera de Can Bruguera amb camp de sorra a l'esquerra i tanques d'obres d'Aigües de Mataró a la dreta

Aquesta actuació es fa seguint els criteris contemplats al Pla Director de l'Aigua a Mataró (PDAM 2011-2025)  i consisteix en la instal·lació de 381 metres lineals de canonada de foneria de 150 mm de diàmetre per substituir la xarxa actual, que ja ha arribat a la fi de la seva vida útil.
Està previst que el trànsit no es talli en cap moment. La rasa s'obrirà al carril sentit muntanya i es farà pas altern per l'altre carril, per garantir la circulació de vehicles.
L'obra civil s'ha adjudicat a Catalana Empordanesa de Serveis SL per un valor de 66.477,99 € (IVA inclòs) i l'obra mecànica, que té un cost de 84.845,61 € (IVA inclòs), la realitzarà Aigües de Mataró. La finalització de l’obra està prevista per a finals de gener.