Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament del c. de Càceres, c. de la Muntanya, c. de Sant Ferran, Passatge d'Antònia Coll i la carretera de Cirera

13/05/2024
Carrer de Càceres

Els treballs, que van començar dimecres 8 de maig, contemplen la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua del c. de Càceres, c. de la Muntanya, c. de Sant Ferran, Passatge d’Antònia Coll i la carretera de Cirera.

Aquesta actuació ve sobrevinguda per resoldre definitivament dues avaries importants que van produir-se el 15 d’abril de 2024. L’actuació s’emmarca dins de l’estat d’emergència per sequera i pretén minimitzar l’alt risc de noves avaries i la conseqüent pèrdua d’aigua, renovant tota la xarxa debilitada per les avaries i maniobres del dia 15 d’abril de 2024. 

Consisteix en la instal·lació de 618 metres lineals de canonades de diversos diàmetres i materials. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei d’aigua, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei a les persones abonades, mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

La rasa es farà majoritàriament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha una cruïlla de carrers, que es farà per la calçada. La reposició de la vorera es farà amb panot. La reposició de les rases es farà amb materials de les mateixes característiques dels que hi ha ara per garantir la continuïtat dels paviments existents

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa CANALIZACIONES Y MONTAJES AVIC, SL, per un import de 156.021,16 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 166.164,40 € (IVA inclòs). Es preveu que les obres estiguin enllestides a principis de setembre.