16/04/2024

La dotació d’aigua per habitant i dia se situa en 131 litres, molt per sota dels 200 litres permesos. L’Ajuntament agraeix l’esforç a la ciutadania i fa una crida a mantenir el compliment de les mesures dictades per la Generalitat. 

persona amb aparell electrònic fent una lectura comptadors

El Comitè Municipal de Sequera, reunit el 12 d’abril, ha analitzat les dades obtingudes després de l’aplicació de les mesures dictades per la Generalitat, per fer front a la situació d’emergència I per sequera. 

Mataró ha mantingut la dotació d’aigua molt per sota del límit marcat per la Generalitat en la situació actual. Concretament, el mes de març la quantitat d’aigua subministrada a la xarxa ha estat de 131 litres per persona i dia, quan el límit permès en aquest estat és de 200 litres per persona i dia.

Aquests resultats són fruit de diferents factors. D’una banda, Aigües de Mataró ha continuat treballant per detectar i reparar avaries el més ràpidament possible gràcies a l’aplicació de tecnologies i analítiques de dades que permeten la detecció de l’increment anòmal de cabals nocturns provocats per fuites o per possibles fraus. 

L’increment de la implantació de la telelectura acompanyada de programaris específics també permet a la companyia optimitzar el seguiment de l’aigua a la ciutat i avisar a la ciutadania a través del sistema d’avisos Comunicaigua, quan els consums en un domicili no són habituals i poden indicar una fuita interior. 

Per altra banda, els consums domèstics, els consums municipals i també consums no domèstics com el d’altres equipaments no municipals amb activitats socials han continuat baixant amb l’aplicació de les mesures generals decretades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en l’estat actual d’emergència I per sequera. Entre aquestes mesures hi ha la suspensió del reg d’arbrat i zones verdes, excepte amb aigua freàtica si és per necessitats de supervivència o risc per a la seguretat; o la suspensió del reg a tots els camps i terrenys esportius municipals, excepte al Camp Municipal d’Hoquei herba, on es permet el reg amb aigua freàtica per a la celebració de partits oficials. Amb caràcter general, s’adopten mesures de reducció del consum d’aigua, com el tancament de les dutxes de la instal·lació.

L'Ajuntament agraeix l'esforç a la ciutadania i fa una crida a continuar aplicant aquestes mesures d'estalvi, ja que la situació d’emergència persisteix i es pot agreujar amb l’arribada de l’estiu. 

Podeu consultar al web d’Aigües de Mataró totes les restriccions i també els consells per estalviar a casa.