Back to top

Obres

Finalitzades Cost (€) Durada
Renovació de la xarxa d’abastament del Torrent de la Pólvora, el carrer de Sevilla i entorns 136.314,16 € (IVA inclòs) 10 setmanes
Projecte de TubVerd al polígon del Cros d’Argentona 236.146,44 € (IVA inclòs) 4 mesos
Reurbanització del Camí Ral de la Mercè 560.379.42 € (IVA inclòs) 8 mesos
Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable de La Rambla 49.429,86 € (IVA inclòs)