Back to top

Tarifa familiar (Ampliació de trams)

En els subministraments domèstics, ampliació del límit del segon tram de consum, a raó de 3 m3/mes, i del tercer a raó de 6 m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

Aquesta bonificació també s'aplica en els trams del Cànon de l'Aigua: l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua permet afegir al primer tram 3 m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1r tram, 2 m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3r tram.

REQUISITS

Aquesta bonificació es pot aplicar en aquelles unitats de convivència que tinguin 4 membres o més i reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l'ampliació computaran com a dues persones. Si en afegir a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l'ampliació.

En tots els casos, el titular del subministrament haurà d'estar empadronat a l'adreça de subministrament.

COM ES TRAMITA?

Es pot tramitar directament des de la web de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

O bé des de les oficines d'Aigües de Mataró presentant el certificat de convivència de l'adreça de subministrament o al formulari de contacte del nostre web.

En el cas d'un subministrament on convisquin persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, no es pot fer tramitació telemàtica perquè s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud la resolució que certifica el grau de discapacitat.