Tarifa familiar (Ampliació de trams)

En els subministraments domèstics, ampliació del límit del segon tram de consum, a raó de 3 m3/mes, i del tercer a raó de 6 m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

Aquesta bonificació també s'aplica en els trams del Cànon de l'Aigua: l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua permet afegir al primer tram 3 m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1r tram, 2 m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3r tram.

 

Com es tramita?

Es pot tramitar directament des de la web de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

O bé des de les oficines d'Aigües de Mataró presentant el certificat de convivència de l'adreça de subministrament o al formulari de contacte del nostre web.

En el cas d'un subministrament on convisquin persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, no es pot fer tramitació telemàtica perquè s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud la resolució que certifica el grau de discapacitat.

 

Requisits

Aquesta bonificació es pot aplicar en aquelles unitats de convivència que tinguin 4 membres o més i reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l'ampliació computaran com a dues persones. Si en afegir a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l'ampliació.

En tots els casos, el titular del subministrament haurà d'estar empadronat a l'adreça de subministrament.