Imatge
Imatge de vidre glaçat amb dibuix d'un floc de neu

Davant la previsió de baixada de temperatures, aconsellem prendre algunes mesures per tal d’evitar problemes en el subministrament d’aigua.

Les avaries més freqüents es produeixen en les canonades i instal·lacions particulars, en els muntants o tubs que van des del comptador fins a cada habitatge particular, en les derivacions individuals “escomeses” i en els comptadors.

Un dels punts més sensibles que poden patir congelació són els muntants, les aixetes de pas i els comptadors, sobretot si aquests es troben ubicats a un armari de façana, a la vorera, o en casos provisionals a la mateixa intempèrie. És important protegir tot el conjunt omplint l’armari amb material tèrmic aïllant, fibra de vidre, llana de roca o cartons. Es pot actuar de la mateixa manera sobre qualsevol altre tram de canonada d’aigua que estigui a la intempèrie.

En cas d’avaria o fuita en la instal·lació interior, cal tancar la clau de pas de la seva instal·lació i avisar a un instal·lador autoritzat perquè solucioni el problema. Si no coneixeu on està situada l’esmentada clau de pas, truqueu a Aigües de Mataró i vindrem a tancar-la.

En el cas que part de la instal·lació de les vostres canonades sigui exterior, recomanem a les nits i hores de temperatures més baixes i de menys consum, deixar un rajolí  o un degoteig continu d’aigua en una o diverses aixetes que siguin susceptibles de glaçar-se.

Enguany s’ha de tenir en compte la situació de sequera que hi ha a la ciutat, per tant, feu-ho només si creieu que és necessari. 

En cas de quedar-se sense subministrament per congelació d’algun tram de canonada, cal esperar que les temperatures es recuperin per sobre els 0° C i es desglaci la instal·lació.

En cas de detectar una avaria o fuita a la instal·lació exterior, truqueu al telèfon d’avaries 900 777 555 o bé al telèfon de la companyia 93 741 61 00 i actuarem per solucionar l’anomalia produïda.

Agraïm a tots els usuaris l’aplicació d’aquestes recomanacions que sens dubte repercutiran en benefici de tots per tal de mantenir la qualitat de servei.