Fons social

El Fons Social d'AMSA és un mecanisme d'acció social que la companyia va instaurar el 2012. Aquest Fons Social respon a criteris de renda valorables pels professionals dels Serveis Socials municipals que són qui decideixen qui o quines famílies s'hi poden acollir.

Aquest Fons permet atendre les factures impagades d'aigua i clavegueram de les famílies en especial risc d'exclusió social per efectes de la crisi econòmica.

Com es tramita?

L'usuari ha de ser el titular del subministrament domèstic. S'ha de posar en contacte amb les oficines d’AMSA i, si s'escau, es derivarà el cas a Benestar Social perquè facin valoració per accedir al Fons Social o a algun altre tipus d’ajuda.