La xarxa freàtica

Imatge
Reg de la xarxa freàtica amb flors de fons

Mataró té una segona xarxa de distribució d’aigua específica per a usos no potables (principalment, reg de zones verdes). L’aigua emprada a la xarxa d’usos no potables prové directament de les captacions pròpies: els pous i les mines. També serveix per netejarels carrers i per al subministrament de les fonts ornamentals.

Es fa un seguiment i un control de la cloració de l’aigua que es destina a la xarxa de reg i la neteja viària per garantir que, en tot el recorregut de la xarxa, hi hagi una concentració adequada de clor.