Els hidrants (o boques d'incendi) són punts de captació d'aigua específics per a bombers, amb un cabal i una pressió suficient per abastir els serveis d'extinció d'incendis.

Ubicació dels hidrants al terme municipal de Mataró: