Imatge
Planta fotovoltaica del diposit de Rocablanca

 

Aigües de Mataró té tres plantes fotovoltaiques per a la generació d'energia elèctrica obtinguda a través de fonts renovables.
La primera planta fotovoltaica està situada la coberta del dipòsit Rocablanca. Va ser la primera que va instal·lar la companyia, l’any 2003. 
Té 588 mòduls situats en una superfície total de 380 m²,que sumen una potència pic de 49,98 kWp, i actualment produeix uns 52.000 kWh anuals, que es venen a la xarxa elèctrica.

La segona planta està situada a l'edifici d'oficines d'Aigües de Mataró. És una instal·lació d'autoconsumde 47,70 kWp de potència pic i que produeix uns 59.000 kWh a l’any. Aproximadament el 10% de la producció d'aquesta planta serveix per a la recàrrega de la flota de vehicles elèctrics de la companyia.

 

Imatge
Façana2 edifici TubVerd amb coberta fotovoltaica

L'any 2022, es va posar en funcionament la tercera instal·lació fotovoltaica, a la coberta de l'edifici de TubVerd,  on estan situades les màquines de producció de fred.

La instal·lació té 168 plaques  i una potència pic de 64,68 kWp, amb una producció estimada de 89.000 kWh anuals.També es tracta d’una instal·lació d’autoconsum, que permet reduir la necessitat d'electricitat de la xarxa de les instal·lacions de TubVerd, i suposa un important estalvi econòmic i per a la infraestructura.


L’any 2021, l’Ajuntament de Mataró va encarregar a Aigües de Mataró la instal·lació de 25 plantes fotovoltaiques per a 25 equipaments de la ciutat.  Durant l’any 2022 s’ha fet el projecte de l’edifici de Via Pública (Policia Local) i es van redactar els projectes executius de la resta d’equipaments, que es portaran a terme durant el 2023.