El 2003 l’Ajuntament va transferir a la companyia el servei de manteniment de les 15 fonts ornamentals de la ciutat.

Aquest encàrrec comprèn els treballs de neteja, la conservació, les despeses d’electricitat, el control analític i les tasques de desinfecció per garantir-ne la salubritat.

El Laboratori d’Aigües de Mataró realitza el control analític de les 15 fonts.

En aquest plànol podreu visualitzar les 15 fonts ornamentals. Feu un clic sobre la icona de la font ornamental del plànol següent i es mostrarà la seva foto.